Forfatter Emne: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene  (Læst 332340 gange)

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #45 Dato: 26 Januar 2012, 23:26:49 »
Sakset fra DSOM.dk

1
Tungmetaller og neurologisk sygdom.

København marts 2010
Af dyrlæge Hanne Koplev

2
Definition:

Der er ingen entydig definition på begrebet tungmetaller.
En kemiker vil definere tungmetaller, som en række grundstoffer med høj massefylde, der fremstår
som metaller ved stuetemperatur.
Læger og tandlæger vil definere tungmetaller, som ”giftige” metaller og vil derfor inddrage visse
let-metaller som f.eks. Aluminium, Arsen og Titan under tungmetallerne.
Betegnelsen tungmetaller er ved at blive afløst af betegnelsen toksiske metaller.
Man kan definere toksiske metaller som tungmetaller og andre metaller / metalforbindelser, som har
en negativ påvirkning på individers helbred.
Toksiske metaller kan bioakkumuleres i kroppen og i fødekæden.
Det mest karakteristiske ved toksiske metaller er den kroniske natur af deres toksicitet.
Som eksempel på toksiske metaller kan nævnes:
kviksølv, bly, cadmium, aluminium, arsen, titan, nikkel, gadolinium og tin.

Som eksempel på essentielle (nødvendige) metaller kan nævnes:
kobber, jern og zink.

De essentielle metaller er også toksiske i ufysiologiske mængder

Definition og eksempler på neurologiske sygdomme:
Neurologiske sygdomme er sygdomme, som skyldes forstyrrelser i nervesystemets struktur og/eller
funktion.
Det er bemærkelsesværdigt, at man endnu ikke kender årsagen / årsagerne til mange neurologiske
sygdomme som f.eks.:
- Parkinsons Sygdom,
- Multiple Sklerose,
- Amylotrofisk Lateral Sklerose,
- Alzheimers Demens,
- Epilepsi,
- Autisme, ADHD med flere.

Symptomer ved neurologiske sygdomme: Symptomer ved kviksølvforgiftning:
- balance-, bevæge- og muskelforstyrrelser - balance-, bevæge- og muskelforstyrrelser
- føle-, syns- og høreforstyrrelser - føle-, syns- og høreforstyrrelser
- søvnforstyrrelser og træthed - søvnforstyrrelser og træthed
- taleforstyrrelser og synkeproblemer - taleforstyrrelser og synkeproblemer
Endvidere kan der forekomme:
- feber - feber
- vandladningsbesvær - vandladningsbesvær
- koncentrations- og hukommelsesproblemer - koncentrations- og hukommelsesproblemer
- kvalme og opkast - kvalme og opkast
- lammelser - lammelser
- angstfølelse - angstfølelse
Flere symptomer ved kviksølvforgiftninger: smerter, rygsmerter, hovedpine, migræne, håraffald,
depression, svimmelhed, selvmordstanker, grådlabilitet, øget stressfølsomhed, allergi, anosmi, tæt
næse, sinuitis, hjerterytmeforstyrrelser, blodtryksproblemer, hyperventilation, tremor,
fordøjelsesforstyrrelser, hyper- eller hypo-thyreoidisme, anæmi, neuropati.

3
Symptomer ved kviksølvforgiftning.

1) Skerfving, S & Berlin, M. Oorganiskt kvicksilver, Nord. Expertgruppen för
Gränsvärdesdokumentation 1985
2) Moeschlin, S. Klinik und Therapie der Vergiftungen 6 uppl. 1980. G Thieme Verlag
3) Baader, E. Quecksilbervergiftung. Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin vol II,1961
4) Nordin, J. Yrkessjukdomar, Almqvist & Wiksell, 1943 Kvicksilver, kronisk förgiftning
5) Poulsson, E. Lehrbuch der Pharmakologie 6:e uppl. 1922; 16:e uppl. 1949
6) Oettingen, WF von. Poisoning. A guide to clinical diagnosis and treatment. Saunders Co 1958
7) Burgener, P & Burgener, A. Erfahrungen Ûber chronische Quecksilbervergiftungen. Schw. Med.
Wochenschr. 8, 1952, 204.
8) Schulz, H. Wirkung und Anwendung der unorganische Arzneistoffe, G. Thieme Verl. Leipzig 1907

Hvor kommer toksiske metaller fra?
Kviksølv findes bl.a. i:
- Amalgam-fyldninger i tænderne,
- som forurening i vores mad (især fisk, grøntsager dyrket nær forurenende industrier etc.)
- i luften (nær kremerings-anstalter, forurenende industrier f.eks. kulkraftværker.)
- Thiomersal (ethyl-kviksølv), et konserveringsmiddel, som kan være tilsat f.eks. vacciner.
- endvidere kan - batterier, - termometre, - lysstofrør, - gamle spejle m.v. indeholde kviksølv.
Kviksølv afgives fra Amalgam-fyldninger, idet det fordamper allerede ved legemstemperatur.
Ved - spisning af varme eller sure fødeemner, - tygning af tyggegummi, - tandbørstning, - skæren
tænder samt ved - tandlægebesøg med boring i Amalgamfyldning og eller fyldning med Amalgam
forurenes kroppen ekstra meget med kviksølv.

Kviksølv (Amalgam) har mange indgangsporte ind i organismen:

- Amalgam afgiver kviksølvdampe, som via næsehulen, igennem næseslimhinden
transporteres videre langs lugtenerverne til lugtekolben med forbindelse til hjernen.
- Amalgam afgiver kviksølvdampe, som via næsehulen, igennem næseslimhinden
når blodkredsløbet i knoglerne i ansigtet med direkte forbindelse til kraniets og
rygsøjlens blodkredsløb.
- ved indånding af kviksølvdampe, som optages med ca. 80 % gennem lungerne.
- ved injektion af kviksølvholdige vacciner.
- ved direkte optagelse af kviksølv gennem mundslimhinden.
- kviksølv kan vandre f.eks. fra tand-pulpaen langs Trigeminus nerven og
centripetalt til hjernestammen.
- Amalgam afgiver tungmetal til spyt, som kommer ned i tarmen, hvor det kan optages.
- ved indtagelse af kviksølvforurenet føde eller drikkevand.
- ved optagelse gennem huden (gælder tandklinikassistenter og tandlæger m.fl.).
Visse bakterier og svampe, som findes i tarmkanalen eller i plak på tænderne kan omdanne
metallisk kviksølv til den letoptagelige og mere giftige organiske kviksølvforbindelse methylkviksølv.
Organisk kviksølv er fedtopløseligt og aflejres derfor i fedtholdige organer som f.eks. hjernen.

4
Organiske kviksølvforbindelser f.eks. methylkviksølv og ethylkviksølv fra Thiomersal kan
demethyleres / deethyleres i organismen til metallisk kviksølv, som har en særdeles lang
halveringstid, når det er deponeret intracellulært.
Tungmetaller befinder sig kun kortvarigt i blodet, som bare er et transportorgan, indtil
tungmetallerne bliver aflejret i depoter i forskellige organer. Halveringstiden for kviksølv i blodet er
2, 4, og 60 dage for henholdsvis metallisk kviksølv, ethylkviksølv og methylkviksølv.
Bemærk at halveringstiden for kviksølv i blodet IKKE er synonym med halveringstiden for
kviksølv i organismen.

Amalgam-typer med højt kobberindhold afgiver mere kviksølv end amalgam med lavt
kobberindhold.
Hvis man har flere slags metaller i mundhulen f.eks. en guldkrone eller en protese sammen med
Amalgam-fyldninger, så øges metal-afgivelsen, idet et system med flere slags metaller (i tænderne)
med en passende elektrolyt (spyttet) virker som et galvanisk element.
Kviksølv kan reagere med fluor og danne det meget toksiske kviksølvfluorid. Fluor kan stamme fra
tandpasta eller drikkevand.

Kviksølv kan transporteres over blod-hjerne-barrieren og fordeles til hjernen.
Allerede i 1969 viste forsøg på rotter, at blod-hjerne-barrieren skades af kviksølv.
En intakt blod-hjerne-barrieren har betydning for, at skadelige stoffer ikke trænger ind i hjernen.
Nanopartikler (f.eks. fra trafik-os eller industriel forurening) kan skade blod-hjerne-barrieren.

Kviksølv udskilles fra organismen gennem:
- fæces
- urin
- sved
- udåndingsluft
- afstødning af hår / negle / hudceller
- modermælk / afgivelse til foster

Kviksølv har tidligere været benyttet til:
- i landbruget til bejdsning af korn.
- til lægemidler såsom: - gammeldags rød jod, - gul øjensalve, øjendråber, -
urindrivende midler, - middel mod syfilis, - kalomel til f.eks. røde barne-numser.
- til rensevæsker til kontaktlinser med videre.

WHO udtaler i 1991, at der ikke findes et mindste niveau, hvor kviksølv kan siges at være ugiftigt.

Idet diagnosen kronisk kviksølvforgiftning ikke på nuværende tidspunkt stilles indenfor det danske
sundhedssystem, så ender mange patienter med kviksølvforgiftning med at blive betegnet som
psykisk syge, hypokondere / ondt i livet / TERM-patient eller måske med en neurologisk diagnose.

5
Kobber findes i forskellige fødeemner og er nødvendig for organismen (f.eks. til dannelse af visse
findes i forskellige fødeemner og er nødvendig for organismen (f.eks. til dannelse af visse
enzymer) i passende mængder, som er på ca. 1½ mg. kobber dagligt for voksne.

Kobberbelastning eller kobberforgiftning kan opstå efter:
- indtagelse af for store mængder kobber,
- ved problemer med leverens udskillelse af kobber (Wilsons Sygdom)
- ved kombinationen af forøget indtagelse og nedsat udskillelse.

Der findes kobber i:
- i Amalgamfyldningerne i varierende mængder,
- i kobber-spiraler (præventionsmiddel),
- i drikkevand fra kobber-rør, ved brug af kobber-gryder,
- som forurening af fødevarer / grundvand,
- i de fleste multivitamin-mineral-piller,
- diverse fødevarer f.eks. lever, hvedeklid, svampe, rosiner, blommer.

I Danmark tilsættes svinefoder kolossale mængder kobber for at få grisene til at vokse hurtigere.
Svin tåler store mængder kobber, i modsætning til f.eks. får, som ville dø, hvis de fik svinefoder.
I alt bruger Dansk Landbrug årligt ca. 200 tons rent kobber.
Dette kobber må formodes at forurene vores fødevarer og ende i vores grundvand.

Akut kobberforgiftning giver symptomer fra mave-tarmkanalen samt fra leveren med bl.a. gulsot.
Kronisk kobberforgiftning er en kendt årsag til parkinsonisme, men i Danmark tester man ikke
patienterne med relevante metoder til påvisning af kronisk kobberforgiftning.
På grund af landbrugets kolossale forurening med kobber er der mange muligheder for at pådrage
sig en kobberbelastning. Bl.a. indeholder indmad (lever, nyre, hjerte) ofte store mængder kobber.
Kobber-belastning / -forgiftning vil medvirke til øget dannelse af frie radikaler og dermed til
oxidativ stress. Endvidere vil kobber-forgiftning / -belastning forstærke den toksiske virkning af
andre tungmetaller f.eks. kviksølv.

Bly kan findes bl.a. .i: - cigaretrøg, - lodde tråd, - fyrværkeri, - visse typer maling, - bly-rør,
- gammeldags hagl, - i metallet rundt proppen på vinflasker, - ved miljøforurening nær skydepladser,
- ved lossepladser (fra f.eks. bly kabler), bilkirkegårde (fra akkumulatorer), - krystalglas, - ved visse
industrivirksomheder, - i smykker samt - i glasuren i keramik eller i ældre tin-varer.
Undertiden kan bly findes i Amalgam eller i andre metaller brugt til tandpleje.
Tidligere var benzin tilsat bly.

Blyforgiftning giver mentale problemer / centralnervøse symptomer, idet bl.a. nervecelleudløbernes
beskyttende myelinskede beskadiges. Ved obduktion af dyr med blyforgiftning ses celledød i
hjernebarken.
Foruden mentalt afvigende adfærd ved blyforgiftning ses symptomer som:
Nedsat livskraft, træthed og sløvhed, lavt blodsukker, anæmi, dårlig muskel-koordination, dårlig
generel fysik, gigt, kramper i muskler og underlivet, diarré eller forstoppelse, hovedpine,
søvnløshed, kvalme, lammelser, rystende hænder, nedsat immunreaktion m.v..
Bly findes overalt i større eller mindre mængder og optages gennem indåndingsluften eller ved
indtagelse af forurenet fødevarer / drikkevarer, og vi er derfor alle udsat for blyforgiftning i
forskellige grader.

Cadmium kan indtage Zink´s plads.
Cadmium findes i handelsgødning, genopladelige batterier, farvestoffer i plast, i maling samt i
betydelige mængder i tobaksrøg. Cadmium kan forekomme i Amalgam og andet dental materiale.
Cadmium ophobes i nyrer, lever og knogler.
Cadmium er nyretoksiske og kan være en årsag til osteoporose.
Danmark har et af verdens højeste indhold af cadmium i fødemidler.

6
Aluminium kan findes i:
- køkkenredskaber af aluminium, aluminiumsfolie,
- anti-klumpemiddel i bord-salt,
- injektions-præparater f.eks. til behandling ved allergi og diabetes,
- vacciner f.eks. Gardasil,
- lægemidler, i antacida f.eks. i Alminox,
- deodorant,
- dental materiale.

Tin, sølv, zink findes også i amalgam.
Tin kan methylere i organismen til methyl-tin på samme måde som kviksølv.
Methyl-tin er ekstremt giftig. Methyl-tin ophobes i fedtholdigt væv.

Sølv har ingen nyttevirkning i organismen.
Det kan anbefales at undgå anvendelse af kolloidalt sølv, da der mangler dokumentation for fravær
af mulig skadelig virkning.

Zink er nødvendig for kroppen i mængder på ca. 15 mg. dagligt.

Titanium (også benævnt Titan) indgår i titandioxid. Titandioxid indgår hyppigt i medicin og har
ingen funktion udover at sminke pillerne hvide. Det findes også som madsminke og i solcreme.
Tandimplantater, implantater til osteosyntese eller materiale til kunstige led består ofte af titan.
Desuden bruges titan som implantater ved øreakupunktur til permanent stimulation af punkter i øret.
Allergisk reaktion overfor titandioxid kan bevirke kraftige sygdomssymptomer.

Guld kan ligesom kviksølv og bly medvirke til ændringer i immunsystemet og i uheldige tilfælde til
autoimmunitet.
Guld kan indgå i dental materiale samt i stents (implantater til brug ved blodprop).
Det er også blevet moderne at anvende guldakupunktur, hvor små sterile guldstykker implanteres i
akupunkturpunkter. Guldakupunktur anvendes f.eks. til knæledsarthrose samt til slidgigt i nakken.
Endvidere anvendes guldsalte til behandling ved gigt.
Allergi overfor guld er temmelig almindelig og viser sig ofte ved udtalt træthed, hvorfor man bør
overveje ovenstående behandlinger, hvis man har mistanke om metal allergi.

Også andre metaller kan påvirke helbredet.
F.eks. Arsen fra især drikkevand.
Gadolinium fra brug af kontrastmiddel ved scanning.

Kan man være allergisk overfor et toksisk metal f.eks. kviksølv?

Allergisk reaktion overfor tungmetal kan testes med en MELISA-test ( www.MELISA.org) eller
ved hud-test / prik-test. En hud-test viser dog ikke altid en allergiske reaktion.
Allergi overfor nikkel, kadmium, guld, diverse kviksølvforbindelser inklusiv Thiomersal er
almindelige.

7
Hvilke skader kan toksiske metaller forårsage i kroppen?

Toksiske metaller har disse reaktionsmønstre (stærkt forenklet):
1) de ødelægger svovl- og selen-bindinger i kroppen.
2) de denaturerer proteiner.
3) de danner frie radikaler og bevirker herved oxidativ stress.
4) de bevirker lipid peroxidation af fedtstoffer.
Heraf kan man slutte, at - lavt svovlindhold, - lavt selenindhold, - tegn på oxidativ stress, - mangel
på essentielle fedtsyrer (afvigende fedtsyreprofil) kan indikere en forgiftning med toksiske metaller.
Man ved også, at blyforgiftning kan medføre D-vitaminmangel, samt at kviksølvforgiftning kan
medføre mangel på vitamin B-12, B-6 og folsyre samt forhøjet indhold af homocystein.
Kviksølv kan sætte en kæp i hjulet på Krebs citronsyrecyklus og give mangler på eller ophobning af
visse stoffer, hvilket kan undersøges (ved en urinprøve ”Urinary Metabolic Profile”).
Endvidere hindrer kviksølv udskillelsen af kobber, hvorved kobberophobning / kobberforgiftning
kan indikere en bagved liggende kviksølvforgiftning.

Oxidativ stress
Oxidativ stress opstår, når balancen mellem fri radikaldannelse og kroppens forsvar i form af
antioxidanter falder ud til fordel for de Frie Radikaler.

Frie Radikaler - Antioxidanter
Eks. På Fri radikal-dannere: Eks. på antioxidanter m.fl.:
________________________________________________________________________________

Stress / overanstrengelser. Glutathion
Status efter hypoxia (iltmangel). Glutationperoxidase
For højt eller for lavt blodsukker. Betacaroten (Vit. A)
Harske fedtstoffer / ”Junk-Food”. B-vitaminer (B-1,B-5,B-6)
Visse typer medicin f.eks. Levodopa, ”Kemo”. Vitamin C
Visse pesticider / kemiske stoffer. Vitamin E
Visse gifte f.eks. opløsningsmidler / aldehyd. Coenzyme Q 10
Forurening fra industri. Selen, Zink
Langvarig infektions-sygdomme / Allergi. Lipoinsyre
Tungmetaller f.eks. kviksølv / Amalgam. Melatonin
Ved overskud af jern / kobber i maden. Metallothionein
Giftig røg / tobaksrøg. Superoxid dismutase (SOD)
Bestråling, med mere. Lycopen
aminosyrer med flere.

8
Hvordan kan kronisk tungmetalforgiftning diagnosticeres?

Den akutte tungmetalforgiftning kan diagnosticeres i en alm. blodprøve eller urinprøve.
En kronisk kumulativ tungmetalforgiftning opstår, når patienten over længere tid bliver udsat for
små mængder tungmetal, som lægges i depoter i indre organer som f.eks. lever, nyrer, hjerte,
thyreoidea og hjerne.
Den kroniske tungmetalforgiftning kan ikke diagnosticeres i en almindelig blodprøve eller urinprøve.
Den bedste metode til at diagnosticere en kronisk tungmetalforgiftning er ved obduktion, men på
levende individer må man anvende næstbedste metode og dette er en provokationstest.
Ved en provokationstest indtages en kelat-danner (på engelsk Chelating Agents) enten oralt i form
af piller eller ved iv. injektion. Det kelaterende lægemiddel vil få en del af tungmetallerne til at
forlade depoterne for at sætte sig fast på kelatdanneren. Herefter kan man diagnosticere
tungmetallerne enten i en blodprøve eller i en urinprøve.
Ved provokationstest ses forøget udskillelse af kviksølv med en faktor 600 og for kobber med en
faktor 1000.
En lang række tests kan indikere tungmetalforgiftning.

9
Parametre (biomarkører) til diagnosticering / indikation af kronisk kumulativ
kviksølv- / tungmetalforgiftning.

- kliniske symptomer.
- anamnestiske oplysninger. Har patienten været eksponeret overfor tungmetaller og
hvilke. Hvilke metalimplantater har patienten.
- blodprøve (fuldblod). Udelukker en akut tungmetalforgiftning.
- urinprøve. Udelukker en akut tungmetalforgiftning.
- provokations-test også kaldet kelations-test (cave ej test af patienter, som kan mistænkes
for akut tungmetalforgiftning, kraftig metal allergi, cancer eller nyreinsufficiens).
- MELISA-test (www.MELISA.org) tester allergi overfor toksiske metaller.
- Porfyrin-test.
- testbehandling. Patienten behandles som værende tungmetalforgiftet og moniteres.
- mangel på Vitamin B-12, B-6, B-1 og folsyre.
- forhøjet homocystein.
- mangel på Vitamin D (ses ved blyforgiftning).
- mangel på selen og svovl / mangel på svovl- eller selenholdige enzymer.
- mangel på magnesium.
- mangel på zink (kviksølvbelastning hindre zinkoptagelse).
- depoter af kobber (kviksølvforgiftning hindre kobberudskillelse).
- forøget eller formindsket indhold af metabolitter fra Krebs citronsyrecyklus (undersøges
ved Urinary Metabolic Profile).
- mangel på essentielle fedtsyrer / afvigende fedtsyreprofil.
- tegn på oxidativ stress / mangel på antioxidanter eks. Glutathion, Glutathionperoxidase,
Coenzyme Q 10
- mælke- og gluten-intolerance (kviksølv ødelægger specifikt enzymerne til nedbrydning
af kasein og gluten).
- prøve af hår eller negle.
- leucocyt tælling (stiger evt. ved kviksølvforgiftning).
- T-lymfocyt tælling, skal udgøre 70% af alle lymfocytter.
- T4 lymfocyt / T8 lymfocyt forholdet skal være 2:1.
- øget infektionsfølsomhed / parametre tydende på inflammation.
- påvisning af kviksølv ved radio-flouroscens-teknik.
- prøve af cerebrospinal væske.
- mangel på visse transmitter substanser / neurotransmitter profile.
- leverbiopsi (kobber) / undersøgelse af tumorvæv eller andet væv som fjernes.
- Liver Detox Indicators / Markers of Detoxification.
- afvigende niveauer for thyreoidea hormoner.
- EEG ?
- EMG (nedsat nerveledningshastighed).
- MR-scanning ?
- øget døgn urin (mere end 1½ liter / døgn).
- fæcesprøve
- antibiotikaresistente bakterier.
- Test af genprofiler, som indikerer øget følsomhed overfor tungmetal eks. APOE4e.
- ændret DNA-profil (gælder isbjørne og kun hannerne).

10
Kan en tungmetalforgiftning behandles?

De kelaterende lægemidler kan anvendes til en afgiftningsbehandling efter fjernelse af metalholdige
implantater og eliminering af anden eksponering for toksiske metaller, hvis muligt.
Det drejer sig om midlerne:
- Dimaval (DMPS), (natrium saltet af 2,3-dimercaptopropan-1-sulfon-syre).
- DMSA, (meso-2,3-dimercaptoravsyre).
- Atamir (penicillamin).
- EDTA (Etylen-Diamin-Tetra-Acetate).
- OSR (Oxidativ Stress Relase er nyt middel opfundet af Prof. Boyd Haley).
Endvidere om: Liponsyre (Lipoic acid), Glutathion, N-Acetyl-Cystein.
Samt indtagelse af -antioxidanter, - svovlholdig mad / kosttilskud (f.eks. Koriander, Chlorella (havalger),
kostfibre, samt - sunde fedtstoffer. Endvidere motion til sveddannelse og bruge sauna.

Hvorfor overses tungmetalforgiftning hyppigt?
De kroniske tungmetalforgiftninger overses, da man ikke anvender provokationstest til
diagnosticering i det danske sundhedsvæsen, men forsøger at diagnosticere kroniske
tungmetalforgiftninger ved samme metode (almindelig blodprøve), som til diagnosticering af akut
tungmetalforgiftning. Herved opnås falsk negative resultater.

Synergi:

Der er ofte synergi mellem forskellige tungmetaller eller mellem forskellige kemiske forbindelser af
samme tungmetal. Ved synergi forstås, at de toksiske stoffer forstærker hinandens toksiske effekt
indbyrdes.
Man kan derfor ikke bedømme forgiftningsbelastningen af en patient ved kun at teste for et enkelt /
enkelte tungmetaller, men må teste for samtlige relevante tungmetaller for den enkelte person.

Kan man gøre noget selv for at undgå tungmetalforgiftning?

Vi kan anmode om at få giftfri, metalfri dentalmaterialer samt anmode om at få fjernet
amalgamfyldninger under passende beskyttelse.
Vi kan undgå at spise rovfisk eller fisk fra kviksølvforurenede områder.
Vi kan anmode om at blive vaccineret med vacciner, som ikke er tilsat kviksølv eller aluminium.
Vi kan læse deklarationen på madvarer og medicin og forsøge at undgå toksiske metaller.
Vi kan undgå at spise indmad (lever, nyre og hjerte).
Vi kan undgå bruge kosmetik eller cremer på huden, som indeholder toksiske metaller .
Vi kan undgå tatoveringer / piercing samt fyrværkeri.
Vi kan spise: - mange antioxidanter (frugt og grønt), - svovlholdig mad (kål, løg, porrer, æg), -
sunde fedtstoffer (omega 3) og - mange kost-fibre (fibre binder tungmetaller) samt - tilsætte
citronsaft eller lime til drikkevandet (syre gør tungmetaller tungopløselige).

11
Kan toksiske metaller være en årsag til neurologiske sydom ?

Her er Parkinsons Sygdom brugt som eksempel.
JA !. Men der er sandsynligvis andre årsager til Parkinsons Sygdom eller kombinationer af årsager.
Når parkinsonpatienter testes for kronisk tungmetalforgiftning, så er 70 forgiftede ud af 72 testede.
Det hyppigste fund er kombineret kviksølv- og bly-forgiftning samt kobber-belastning/-forgiftning.
Mange symptomer ved tungmetalforgiftning er synonym med symptomerne ved Parkinsons
Sygdom.

Ofte forklares Parkinsons Sygdom, som en sygdom, hvor en vis procentdel af de dopaminproducerende
celler i Substantia Nigra er døde.
En sådan forklaring er så forkortet, at den er misvisende. Og denne forklaring vil ikke kunne
forklare en lang række kliniske symptomer ved Parkinsons Sygdom f.eks. - at parkinsonpatienter
har flere smerter end andre, - at parkinsonpatienter ofte har nedsat lugtesans, - blodtryksproblemer,
- urininkontinens, - forstoppelse, - depression, - mangel på orienteringssans, - mangler
fornemmelsen af jorden under fødderne etc. etc..
Der er også en lang række andre parametre, som heller ikke kan forklares udfra mangel på
dopaminproducerende celler, såsom at parkinsonpatienter ofte har for lavt indhold af:
- Serotonin (en neurotransmittor),
- Noradrenalin (en neurotransmittor),
- Methionin-enkefalin (en neurotransmittor),
- Glutathion (en antioxidant),
- Glutathionperoxidase (en antioxidant),
- Q-10 (en antioxidant),
- B-12 vitamin, B-6 vitamin og Folsyre,
- D- vitamin.
For højt indhold af:
- Homocystein,
- glutamat (en neurotransmittor)
Endvidere har parkinsonpatienter ofte nedsat afgiftningsevne i leveren via sulfonering og
ophobning af affaldsstoffer (Lewy Bodies) i hjernecellerne.
Tungmetaller ødelægger svovlbindinger, derfor kan tungmetalforgiftning forklare, at der f.eks. er
lavt dopamin indhold i hjernen, idet der er svovlbindinger i det enzym, som skal producere
Dopamin. Det samme gælder Serotonin og Noradrenalin.
Der er også svovlbinding i et enzym (Protein Disulphide isomerase), som er ansvarlig for korrekt
foldning af protein. Er dette enzym ødelagt kan det antages, at graden af fejlfoldede proteiner øges.
Parkinsonpatienter har aflejringer af fejlfoldede proteiner i hjernen.
Der er en svovlbinding i Methionin-enkefalin, hvorfor dette stof kan ødelægges af tungmetaller.
Tungmetaller ødelægger Selenbindinger. Glutathionperoxidase indeholder både selen og svovl.
Endvidere danner tungmetaller frie radikaler, hvorfor kroppen skal forbruge mere antioxidant til at
neutralisere de frie radikaler. Glutathion, Q-10, Glutathionperoxidase er alle antioxidanter.

12
Tungmetaller skal kobles til diverse forbindelser for at afgiftes og elimineres.
En af disse processer kræver B-12 vitamin, B-6 vitamin, og Folsyre.
Hvis processen er overbelastet ophobes ”affaldsstoffet” homocystein.
Kviksølv ødelægger den funktion, som skal holde glutamat på et normalt niveau.
Tungmetaller denaturerer endvidere proteinstoffer. Affaldsstofferne i hjernecellerne kaldet Lewy
Bodies består bl.a. af denaturerede proteinstoffer.

Konklusion:
Patienter med neurologiske symptomer, som kan skyldes toksiske metaller, bør udredes på
kompetent og seriøs vis for kronisk tungmetalforgiftning samt for immunologisk reaktion overfor
relevante toksiske metaller. Endvidere bør patienter med kronisk tungmetalforgiftning tilbydes
relevant årsagsrettet behandling –som anført - indenfor det offentlige danske sundhedsvæsen.

Tak fordi I lyttede.
« Senest Redigeret: 28 Januar 2012, 21:48:24 af Jesob »
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline helleho

 • Sr. Member
 • ****
 • Indlæg: 400
 • Lærer nyt hver eneste dag
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #46 Dato: 28 Januar 2012, 11:22:55 »
Interessant læsning - det er et helt puslespil at have MS - for mig tror jeg, at de udløsende faktorer er gener, CCSVI, tungmetaller og måske stress. Gode anvendelige råd i artiklen. Tak for den, Jessie  ;)
MSRR - EDSS 5,5 (Riget maj 14)

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #47 Dato: 05 Februar 2012, 21:58:53 »
Ny dokumentar på vej om kolesterol...
29 millarder grunde til at lyve om kolesterol

This is an introductory clip for the documentary $29 Billion Reasons to Lie About Cholesterol. This feature length documentary will re-examine the role of cholesterol in heart disease. The film will also investigate if the benefits of cholesterol-lowering statin medications have been exaggerated by the pharmaceutical companies that make them.

http://www.29billion.com/home/
http://vimeo.com/33549663

Jacob
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #48 Dato: 07 Februar 2012, 21:47:14 »
Godt opslagsværk

Erik Kirchheiner
NY EFFEKTIV NATURHELBREDELSE
med nutrienter og andre orthomolekylære substanser
Bind 1
2001 sund & rask

FORORD til Ny Effektiv Naturhelbredelse
Denne bog - eller disse bind! - hedder Ny Effektiv Naturhelbredelse.
Der er tre grunde til denne titel.
Den første grund er indlysende: Værket er den nye reviderede, opdaterede
og udvidede udgave af Effektiv Naturhelbredelse, der i
cirka et halvt årti har været udsolgt og vanskelig at opdrive.
I denne periode er det kommet for dagen, at de to oprindelige bind
har udgjort et yndet opslagsværk ikke alene i alternative klinikker,
men også hos en del alternativt orienterede læger, som har valgt at
arbejde ud fra de principper, der ligger kortlagt i den oprindelige
tekst.
Den anden grund til at teksten kaldes ny, er selvfølgelig den
indlysende, at det forløbne tiår har bragt en eksplosiv udvikling
indenfor emnet, og at denne udvikling bør tilgodeses i teksten. Til
min behagelige overraskelse har dette ikke betydet væsentlige
korrigeringer af de basale principper for rationel alternativ behandling,
som jeg allerede i 1970'erne formulerede dem. Men
glædeligt er det også, at meget væsentlige landvindinger i de
forløbne år heldigvis har fundet sted og kræver at blive inkorporeret
i den originale tekst.
Den tredie grund er, at det nu må stå klart ikke blot for de få, men
også for stadig mange andre, ja, for en støt voksende gruppe i vort
samfund, at den holdning og de metoder, der kommer til orde her,
i denne tekst, er part af den eneste acceptable løsning på vor tids
desperate helseproblemer - den svigtende sundhed i samfundet og
den eksplosivt voksende sygelighed, den svigtende helsepolitik,
den forfejlede behandlingspolitik, de forkerte prioriteringer, den
mangelfulde lægeuddannelse, det industrielle pres på sundhedssektoren
og de talrige andre problemer i kølvandet på disse misérer.
Den samlede problematik er så overvældende, at kun radikal
nytænkning, grænseoverskridende rationel strategi og hurtig
handling vil have en chance for at kunne hamle op med disse
trusler om en snarlig og terminal katastrofe.


Se mere på...
http://www.mayday-info.dk/pdf/Erik-Kirchheiner-Ny-effektiv-naturhelbrdelse-bd1.pdf

Og hvor langt er vi så kommet godt 10 år efter denne bog???

Jacob
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Lisa.T

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 2.601
 • I'm not perfect, but my dog loves me!
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #49 Dato: 07 Februar 2012, 22:41:56 »
Ikke ret langt, Jesob. Jeg har brugt de seneste dage til at studere bl.a. Knud Flytli's hjemmeside og hans bøger. Mange af hans tanker er bare så logiske og selvfølgelige.

Og jeg tror helt sikkert, at så længe vestlig medicin betragter mennesket som en række enkelte organer i stedet for en samlet organisme, og at behandling kun retter sig mod et enkelt sygdomsramt organ,  - ja, så længe kommer vi ikke videre.

Og jeg er sikker på, at nu, hvor jeg har lagt min kost ekstremt radikalt om, så begynder jeg at give hele min krop en chance for at heles. Jeg giver den simpelthen, hvad den har brug for - og INTET skadeligt fyld. Endnu har jeg ikke mærket bedring, andet end mere energi, men jeg har også nu en klar formodning om, hvad grunden til dette kan være. Nu må jeg se, om jeg kan gøre noget ved det.

Men lægevidenskaben tror jeg aldrig fatter det.
SPMS'er, dx 1997, kørestolsfræser. Har aldrig fået medicin. Selvbedømt EDSS 7. Liberated i Indien d. 8.11.2010 - små bitte forbedringer.
Siden 1.1.2012 på TW's diæt - 100%. 1. juni 2013 startet D-vit. kur.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #50 Dato: 08 Februar 2012, 17:50:49 »
Hej Lisa

Ja, nu skrev jeg 10 år siden, men det er jo kun den opdaterede version af Eriks bøger ;) Jeg kan ikke huske hvornår han skrev dem men det ligger yderligere en hel del år tilbage...

At du har mere energi er da et rigtig godt tegn :) Det er første skridt for at få kroppen til at hele og forhåbentligt komme ud af den onde cirkel.
Det tager "bare" nok sin tid... Jeg tror bestemt du er på rette vej  ;)

Vi er selv blevet meget opmærksomme på, hvad vi spiser og drikker... Vi er dog ikke på diæt endnu :)

De bedste hilsner
Jacob
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #51 Dato: 14 Februar 2012, 22:10:57 »
John Virapen, en afhopper i Sverige  ;)

Oversat fra Svensk af google
http://newsvoice.se/2011/12/19/john-virapen-myndigheterna-ar-lika-kriminella-som-lakemedelsbolagen/

For nylig arrangerede et foredrag i Uppsala med John Virapen som tidligere administrerende direktør for medicinalvirksomheden Eli Lilly i Sverige. Virapen var aktiv i over 30 år i den farmaceutiske industri, før han blev pensioneret. Han har besluttet at tale om de metoder, han og hans kolleger har brugt. I USA kaldes det at være whisteblower.
 
"Hvad jeg siger jer sandheden. Min erfaring gør mig i stand til at analysere den farmaceutiske industri, og hvad de gør. Jeg kan være indefra og ud. Hvis jeg skulle fortælle alt, hvad jeg kender ville Julian Assange ligne en amatør. "
 
Af hensyn til deres egen og andres sundhed, men siger John Virapen ikke alt, hvad han kender. Han siger, at han ønsker at beskytte sine venner, der stadig findes arbejder i branchen. Venner, med hvem han stadig får informationer fra.
 
Det omfatter skjuler fakta om de bivirkninger, med henblik på at registrere lægemidlet, uhygiejniske produktion og bestikkelse - alt sammen fordi industrien havde profit interesser i fokus, på bekostning af menneskers sundhed og livskvalitet.
 
John Virapen ved, hvad han taler om. Som leder af Eli Lilly i Sverige bestukket sin egen læge. Når Prozac, fremstillet af Eli Lilly, blev indspillet i Sverige, så han tog ud af, hvad psykiatere, der ville teste væske, og kontaktede ham. Psykiateren var tale Anders Forsman i Göteborg, Sverige i dag mest kendte professor i kriminalteknisk psykiatri. Virapen inviteret til middag, og sendte kvindelige ansatte til ham for at "lette" arbejdet. Virapen fortæller os også, at han var nødt til at sende 25 000 kroner to gange for Forsman via Schweiz, oskattade. Hvad var "utænkeligt", at den daværende Drug Administration. Testen gik på rekordtid, et par måneder i stedet for et eller to år.
 
For et stykke tid efter det kom Virapen i unåde af andre grunde og blev fyret. Han kontaktede MMK og fortalte sin historie, og sammen kontaktede chefanklager Eric Østberg.
- Han tog sagen direkte, når han læste den fax, John Virapen havde med ham, at han havde modtaget fra Anders Forsman fortælle hende, at han [Forsman] "ville virke som et smøremiddel i processen [at få Prozac registreret], "sagde Peter Anstrin på KMR, der kom op til Eric Østberg.
 
- Det er ligesom at nå ud og få det hugget, Østberg sagde, da han læste faxen.
 
Han påtog sig sagen umiddelbart, men efter et stykke tid konkluderede han, at han ikke kunne rejse tiltale, fordi Forsman Forsman fungeret som en "konsulent", en kategori af personer, som ikke var omfattet af den daværende lovgivning. Forsman erkendte, at han fik penge, skattefrit, men det var allerede spærret. Forsman slap væk.
- Men han var som en våd plet, da jeg konfronterede ham med beskyldninger, sagde Østberg for Peter Anstrin senere. Selv om han var mest bange for hendes nye professor titel: "Hvad vil der ske med det?" Han sagde ynkeligt.
 
- Denne sag resulterede i alle tilfælde, at der var en ændring i mutlagen og havde det skete i dag, ville han være blevet dømt. Selv om det var faktisk en lille bifald ved Institut for Bestikkelse, da denne ændring blev præsenteret i 1999, siger Peter Anstrin der var inviteret. En hel hal var fyldt med politikere, beslutningstagere og andre, der nu pludselig er underlagt lovændring. Ministeren begyndte.
 
Under en samtale med Peter Anstrin efter besøget med Eric Østberg fortalte John, hvordan han og andre farmaceutiske virksomheder inviteret svenske læger om gratis mutresor til Caribien. Officielt blev de kaldt uddannelsesmæssige rejse, men det var ikke mange timers træning. I stedet var det sprut og betalte kvinder. De blev helt købt, og da de kom hjem skrev de opskrifter på fortrykte receptpligtig pads med salgsfremmende penne fra firmaet.
- De blev købt og der var mange kendte navne, fortalte John, der havde hjulpet og inviteret dem.
 
Han modtog sine ordrer oppefra.
"De instruerede os aldrig at tale om bivirkninger. Vi vil koncentrere os om
FAB - Feature-Advantage-fordele. De er ikke så mange sælgere i dag, er de ikke længere er behov for, har de allerede formået at rekruttere læger. "
 
Og myndighederne er ikke meget bedre, efter Virapen. Hvis de ville have haft mange tragedier have været undgået.
- Der er ikke meget at forvente, når det kontrolorgan, MPA, er fuldt indbetalt af dem, de overvåger. Den farmaceutiske industri betaler MPA alle udgifter, herunder lønninger, siger Peter Anstrin.
 
John Virapen var ikke nådig sin tidligere arbejdsgiver i henhold til den foretrukne, pludselig udbrød han på engelsk: Eli Lilly is the most evil corporation on the planet, they don’t give a damn.” Han er kommet, at han blev fyret men han havde allerede formået at få dyb indsigt i en aktivitet, der sætter mennesker i første omgang.
"Jeg kan ikke gøre meget, jeg har kun ét våben. Det er dig, der kan sprede oplysningerne. Du skal tage ansvar for dit helbred. "
 
John Virapen er forfatter til to bøger: "Rubio Speaks Out" og "Piller og overskud." Han underviser internationalt på forskellige konferencer, udstillinger og konferencer, men det var første gang han underviste i Sverige.Kommission for Menneskerettigheder blev grundlagt i 1969 i USA og 1972 i Sverige af Scientologi Kirken at undersøge og afsløre psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne, og at rydde op i psykiatrisk behandling.
For mere information gå til MMK hjemmeside: www.kmr . nu

 Den Internationale Monitor i psykiatri
Komité for Menneskerettigheder
, Box 6039, 129 06 Hägersten

Ja goggle kludre noget i det men essensen er ikke til at tage fejl af  ;)

Jacob
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #52 Dato: 14 Februar 2012, 22:24:02 »
Her en lidt bedre på dansk om John Virapen fra mayday-info.dk

Boganmeldelse
Januar 2011, Mads Wedel-Ibsen

John Virapen – Bivirkning: Død

John Virapen har arbejdet inden for lægemiddelindustrien i 30 år. Nu tager han bladet fra munden og fortæller, hvad der sker i kulisserne.
Lægemiddelindustrien bidrager helt bevidst til at ødelægge menneskers sundhed. Det er en industri, som opretholder pilleforbrug.

Folk spiser medicin så længe de lever, og industrien tjener penge, siger John Virapen. Industrien fortæller ikke om bedre muligheder for at blive rask. Alternativ behandling burde være det første valg, når man bliver syg og ikke sidste halmstrå, som det er for mange. Vi stoler blindt på en materialistisk og teknologisk udvikling i stedet for egen helse.

Virapen har selv arbejdet inden for lægemiddelindustrien i 30 år, er svensk statsborger, nu bosat i Tyskland. I 60’erne studerede han medicin i England og tog senere en doktorgrad i medicinsk psykologi i USA. Han har været ansat i flere lægemiddelvirksomheder, både svenske og internationale.

Han startede som sælger og arbejdede sig op i firmaerne for til slut at virke i toppen af systemet for lægemiddelgiganten Ely Lilly & Co i Sverige. Blandt de produkter han markedsførte indgik bl.a. Prozac/Fontex. Efterhånden går det op for ham, at han kan have været meddelagtig i menneskers død.

Nu vil han afsløre det, han kalder spillet bag den virkelighed, som godtroende patienter daglig tvinges til at have tillid til. Han har skrevet bogen "Piller & profiter", som er en beretning om, hvordan milliarder af kroner bruges på markedsføring af vore daglige lægemidler, og hvordan uetiske metoder benyttes for at påvirke læger, myndigheder og patienter. Bogen er udgivet på svensk og tysk, og den tyske udgivelse er nu trykt i tredje oplag.

ISBN: 13 978-1-6-0264516-5

Kommentar: Prozac/Fontex er ækvivalenter til de danske lykkepiller, som i øjeblikket er under heftig beskydning, fordi det nu kommer frem, at medicinen ikke har bedre virkning end placebo. Dog giver medicinen nogle kraftige bivirkninger og skader brugeren på både kort og langt sigt. I øjeblikket indtager over 400.000 danskere de pågældende piller (på falsk grundlag
« Senest Redigeret: 27 Marts 2012, 22:54:38 af Jesob »
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #53 Dato: 14 Februar 2012, 22:47:21 »
Og lidt på engelsk fra bogen Bivirkning: DØD

Read a sample from the book:

Preface

The whole truth
And nothing but the truth,
So help me God.

Night after night shadowy figures gather at my bedside. They usually appear during the early hours of the morning. They bang their head against the walls and cut their arms and throats with razor blades. I wake up drenched in sweat. I indirectly contributed to the death of the people, whose shadows now haunt me.

I didn’t personally kill anyone, but I feel indirectly responsible for their deaths. No, I was a willing tool of the pharmaceutical industry.

“Really?” you might ask. “Well, yes, I was a tool; a mere tool like a hammer is to a carpenter.” And you might sneer. You are right. I was more than that. Unlike the hammer I have my own will. But honestly, how freely does one make their own decisions? Manipulation of will in the pharmaceutical industry plays an important role in my story. And, is there a more dangerous tool than a person whose will has been manipulated? It’s like selling your soul to the devil.

Today I no longer play this game. As an individual, I wasn’t that important, I was only a pawn in the game. It was important that I functioned to their satisfaction. And the game continues. Others function as I did and do what I did.

As a patient, you are always a pawn in the game. You are the most important pawn. The game is tailormade for you and for your children.

Now, you will surely say, that the pharmaceutical industry does good for mankind for example; they do research to develop new drugs to help people. That’s what they loudly proclaim. They produce pictures of children laughing and old people dancing on a beautiful sunny day, and yet the picture isn’t correct. Unfortunately, it is stained, and that is putting it mildly.

•Did you know that large pharmaceutical corporations spend about $35,000–$40,000 per year and per practicing doctor to persuade them to prescribe their products?
•Did you know that so-called opinion maker/leaders – that is to say recognized scientists and doctors – are specifically bribed with expensive trips, presents and quite simply with money to report positively about medicines, when their serious and even fatal side effects have become public, in order to banish the valid concerns of doctors and patients?
•Did you know that there are only short-term clinical trials for many newly approved drugs and nobody knows the effects on patients who take them for long periods or even for the rest of their lives?
•Did you know that the research reports and statistics, which are necessary for the approval of drugs by the regulatory authorities, are constantly being edited, so that deaths caused by the side effects of the drug can no longer be found in them?
•Did you know that more than 75 percent of the leading scientists in medicine are paid by the pharmaceutical industry?
•Did you know that there are drugs on the market where bribery played a role in the approval process?
•Did you know that the pharmaceutical industry invents illnesses and promotes them with targeted marketing campaigns to increase the market for their products?
•Did you know that the pharmaceutical industry increasingly has its sights on children?
No. Much of that you couldn’t know, because the pharmaceutical industry has a large interest in keeping it secret. If some of it is made public, then only if it is unavoidable – as was the case with the German pharmaceutical manufacturer TeGenero. This was in London in 2006. Do you remember? “Drug trial creates ‘Elephant Man’” was the headline on CNN News.2 The head of one of the human guinea pigs swelled within two hours of taking the new wonder pill to three times its size and resembled the “Elephant Man”. Something went wrong at TeGenero. Not the head swelling. That doesn’t worry the pharmaceutical industry. The fact that it became public, which is the real problem. “Amateurs,” is what I would have said back then, when I was active. TeGenero had no choice. They disappeared and filed for insolvency. That doesn’t happen to a global player.

Se mere på... http://www.medicinecult.com/books.html

Jacob
« Senest Redigeret: 16 Februar 2012, 09:03:49 af Jesob »
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #54 Dato: 18 Februar 2012, 20:46:38 »
Et lille citat fra Apple:
Dem der er skøre nok til at tro på, at de kan ændre verden, er også dem, der gør det.
 ;)
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #55 Dato: 26 Februar 2012, 22:48:28 »
Tændlægerne har efterhånden meget på samvitigheden...
De har fyldt vores tænder med kviksølv og andre tungmetaller med risiko for eller skulle man hellere sige sandsynlighed for svære forgiftninger tilfølge...
Fluor er så giftigt at det kan slå et lille barn ihjel, hvis det spiser en tube tandpasta.

Rod behandlinger kan være årsag til et hav af sygdomme... også MS. Og især kar sygdomme, hvilket CCSVI jo også er...
Se Dr. Mercolas video om Dr. Prices opdagelse for næsten 100 år siden, hvor han fandt ud af at man ikke kan fjerne betændelsestilstanden helt ved en rod behandling, men i stedet indkapsler den med katastrofale følger. Bakterierne muterer og danner giftige toxiner i resten af tandens levetid, som så bliver sendt videre ud i kroppen... meget kort fortalt. Det kan være meget svært at behandle når først skaden er sket.
I videoen fraråder Dr. Mercola på det kraftigste at få lavet rodbehandlinger.
Endnu et grotesk eksempel på at svarende på alverdens typer sygdomme, kan ligge lige for næsen af en i årtier, hvis man ellers vil lukke øjnene op!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oYbOvx54OOs

Artikel: (kræver login)
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/02/18/dangers-of-root-canaled-teeth.aspx?e_cid=20120226_SNL_MV_1  

Sakset fra vitamindokter.dk (Flytlie):
Rodbehandlede tænder er dødt væv, som har fået lov at blive i kroppen for at udføre en tyggefunktion. Dødt væv afgiver kadaverproteiner som kroppen prøver at beskytte sig mod: Merkaptan, indol, skatol og andre. Fx er indol kendt i forbindelse med udvikling af kræft. Skatol er fundet forhøjet hos patienter med sklerose. Merkaptan er en organisk forbindelse, der lugter af rådne æg.

Går der koldbrand i en tå, kan man se effekten af disse stoffer. En lille sort plet på størrelse med et nipsenålshoved kan være årsag til en betændelse i foden til midt op på læggen, med rødme, varme og hævelse. Når det døde kød fjernes, forsvinder betændelsen.

Flere med rodbehandlede tænder har bemærket, at de somme tider føles for høje. Kroppen prøver at skubbe dem ud. Lykkes det ikke på anden vis, prøver den at lave en lille betændelse ved rodspidsen. Den kan være svær at se, selv på et røntgenbillede, og den afslører sig ofte kun som en "ulden" knoglestruktur ved betragtning gennem lup.

Enhver rodbehandlet tand er et fokus. Signalerne er svage i starten og bliver forstærket ved stumme eller smertefulde betændelser. Selv om rodkanalen omhyggeligt er fyldt op med rodfyldningsmateriale, kan der vokse bakterier i de små sidekanaler. Disse bakterier kan give en kronisk irritation i immun­systemet, som således lettere kan blive udmattet. Rod­fyldningsmat­erialet indeholder ofte stoffer som jodoform, formaldehyd og andre der ligner antibiotika, cellegift eller kortison. Selv om dette materiale officielt ikke kan optages i kroppen, ses ofte store dele af materialet resorberet i kroppen og forsvundet fra rodkanalen.

Disse sammenhænge bygger på erfaringer fra udlandet (Tyskland, Østrig og Svejts), og de er ikke videnskabeligt bevist. Hvis de viser sig at holde stik, hvilket meget tyder på, er det vigtigt, at læger og tandlæger i fremtiden arbejder tæt sammen.
 
Jacob
« Senest Redigeret: 29 Oktober 2012, 22:05:56 af Jesob »
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #56 Dato: 02 Marts 2012, 20:57:35 »
Lidt mere om MSG...

The Dangers of MSG - Part 1 (Flavor Enhancers, E621, monosodium glutamate)
http://video.google.com/videoplay?docid=599381265368100582&ei=F7n3SPyNApnWqAPo9a0E&q=msg+%2260+minutes%22#docid=-9108177844071493477

The Dangers of MSG - Part 2 (Flavor Enhancers, E621, monosodium glutamate)
http://video.google.com/videoplay?docid=599381265368100582&ei=F7n3SPyNApnWqAPo9a0E&q=msg+%2260+minutes%22#docid=-6681786761159777610

The Dangers of MSG - Part 3 'MSG, Cancer & Your Heart' (Flavor Enhancers, E621)
http://www.youtube.com/watch?v=j54dGXtBnKA

The Dangers of MSG - Part 4 'Avoiding the MSG Threat' (Flavor Enhancers, E621)
http://www.youtube.com/watch?v=5Tc4-FQ8WIs&feature=relmfu
« Senest Redigeret: 05 April 2012, 23:09:02 af Jesob »
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #57 Dato: 02 Marts 2012, 23:03:29 »
Spændene artikel af Dr. Dwight Lundell om kolesterol løgnen og om nogle af årsagerne til hjerteproblemer... den dårlige kost.
Eller mere generelt om inflammationer i årerne... der skyldes dårlig kost m.m.

Giver også en mulig forklaring på, hvorfor nogen får CCSVI...? Det er dog min egen udlægning. Det må jo være samme problematik om det er vener eller arterier? Det er vel et spørgsmål om, hvor inflammationen sætter sig. Nogen får hjerteproblemer andre får CCSVI?

March 1, 2012

World Renown Heart Surgeon Speaks Out On What Really Causes Heart Disease

 We physicians with all our training, knowledge and authority often acquire a rather large ego that tends to make it difficult to admit we are wrong. So, here it is. I freely admit to being wrong.. As a heart surgeon with 25 years experience, having performed over 5,000 open-heart surgeries,today is my day to right the wrong with medical and scientific fact.

I trained for many years with other prominent physicians labelled “opinion makers.”  Bombarded with scientific literature, continually attending education seminars, we opinion makers insisted heart disease resulted from the simple fact of elevated blood cholesterol.

The only accepted therapy was prescribing medications to lower cholesterol and a diet that severely restricted fat intake. The latter of course we insisted would lower cholesterol and heart disease. Deviations from these recommendations were considered heresy and could quite possibly result in malpractice.

It Is Not Working!
 
These recommendations are no longer scientifically or morally defensible. The discovery a few years ago that inflammation in the artery wall is the real cause of heart disease is slowly leading to a paradigm shift in how heart disease and other chronic ailments will be treated.
 
The long-established dietary recommendations have created epidemics of obesity and diabetes, the consequences of which dwarf any historical plague in terms of mortality, human suffering and dire economic consequences.
 
Despite the fact that 25% of the population takes expensive statin medications and despite the fact we have reduced the fat content of our diets, more Americans will die this year of heart disease than ever before.
 
Statistics from the American Heart Association show that 75 million Americans currently suffer from heart disease, 20 million have diabetes and 57 million have pre-diabetes. These disorders are affecting younger and younger people in greater numbers every year.
 
Simply stated, without inflammation being present in the body, there is no way that cholesterol would accumulate in the wall of the blood vessel and cause heart disease and strokes. Without inflammation, cholesterol would move freely throughout the body as nature intended. It is inflammation that causes cholesterol to become trapped.
 
Inflammation is not complicated -- it is quite simply your body's natural defence to a foreign invader such as a bacteria, toxin or virus. The cycle of inflammation is perfect in how it protects your body from these bacterial and viral invaders. However, if we chronically expose the body to injury by toxins or foods the human body was never designed to process,a condition occurs called chronic inflammation. Chronic inflammation is just as harmful as acute inflammation is beneficial.
 
What thoughtful person would willfully expose himself repeatedly to foods or other substances that are known to cause injury to the body?  Well,smokers perhaps, but at least they made that choice willfully.
 
The rest of us have simply followed the recommended mainstream dietthat is low in fat and high in polyunsaturated fats and carbohydrates, not knowing we were causing repeated injury to our blood vessels. Thisrepeated injury creates chronic inflammation leading to heart disease, stroke, diabetes and obesity.

Let me repeat that: The injury and inflammation in our blood vessels is caused by the low fat diet recommended for years by mainstream medicine.
 
What are the biggest culprits of chronic inflammation? Quite simply, they are the overload of simple, highly processed carbohydrates (sugar, flour and all the products made from them) and the excess consumption of omega-6 vegetable oils like soybean, corn and sunflower that are found in many processed foods.
 
Take a moment to visualize rubbing a stiff brush repeatedly over soft skin until it becomes quite red and nearly bleeding. you kept this up several times a day, every day for five years. If you could tolerate this painful brushing, you would have a bleeding, swollen infected area that became worse with each repeated injury. This is a good way to visualize the inflammatory process that could be going on in your body right now.
 
Regardless of where the inflammatory process occurs, externally or internally, it is the same. I have peered inside thousands upon thousands of arteries. A diseased artery looks as if someone took a brush and scrubbed repeatedly against its wall. Several times a day, every day, the foods we eat create small injuries compounding into more injuries, causing the body to respond continuously and appropriately with inflammation.
 
While we savor the tantalizing taste of a sweet roll, our bodies respond alarmingly as if a foreign invader arrived declaring war. Foods loaded with sugars and simple carbohydrates, or processed withomega-6 oils for long shelf life have been the mainstay of the American diet for six decades. These foods have been slowly poisoning everyone.
 
How does eating a simple sweet roll create a cascade of inflammation to make you sick?
 
Imagine spilling syrup on your keyboard and you have a visual of what occurs inside the cell. When we consume simple carbohydrates such as sugar, blood sugar rises rapidly. In response, your pancreas secretes insulin whose primary purpose is to drive sugar into each cell where it is stored for energy. If the cell is full and does not need glucose, it is rejected to avoid extra sugar gumming up the works.
 
When your full cells reject the extra glucose, blood sugar rises producing more insulin and the glucose converts to stored fat.
 
What does all this have to do with inflammation? Blood sugar is controlled in a very narrow range. Extra sugar molecules attach to a variety of proteins that in turn injure the blood vessel wall. This repeated injury to the blood vessel wall sets off inflammation. When you spike your blood sugar level several times a day, every day, it is exactly like taking sandpaper to the inside of your delicate blood vessels.
 
While you may not be able to see it, rest assured it is there. I saw it in over 5,000 surgical patients spanning 25 years who all shared one common denominator -- inflammation in their arteries.
 
Let’s get back to the sweet roll. That innocent looking goody not only contains sugars, it is baked in one of many omega-6 oils such as soybean. Chips and fries are soaked in soybean oil; processed foods are manufactured with omega-6 oils for longer shelf life. While omega-6’s are essential -they are part of every cell membrane controlling what goes in and out of the cell -- they must be in the correct balance with omega-3’s.
 
If the balance shifts by consuming excessive omega-6, the cell membrane produces chemicals called cytokines that directly cause inflammation.

Today’s mainstream American diet has produced an extreme imbalance of these two fats. The ratio of imbalance ranges from 15:1 to as high as 30:1 in favor of omega-6. That’s a tremendous amount of cytokines causing inflammation. In today’s food environment, a 3:1 ratio would be optimal and healthy.
 
To make matters worse, the excess weight you are carrying from eating these foods creates overloaded fat cells that pour out large quantities of pro-inflammatory chemicals that add to the injury caused by having high blood sugar. The process that began with a sweet roll turns into a vicious cycle over time that creates heart disease, high blood pressure, diabetes and finally, Alzheimer’s disease, as the inflammatory process continues unabated.
 
There is no escaping the fact that the more we consume prepared and processed foods, the more we trip the inflammation switch little by little each day. The human body cannot process, nor was it designed to consume, foods packed with sugars and soaked in omega-6 oils.
 
There is but one answer to quieting inflammation, and that is returning to foods closer to their natural state. To build muscle, eat more protein. Choose carbohydrates that are very complex such as colorful fruits and vegetables. Cut down on or eliminate inflammation- causing omega-6 fats like corn and soybean oil and the processed foods that are made from them.

One tablespoon of corn oil contains 7,280 mg of omega-6; soybean contains 6,940 mg. Instead, use olive oil or butter from grass-fed beef.

Animal fats contain less than 20% omega-6 and are much less likely to cause inflammation than the supposedly healthy oils labelled polyunsaturated. Forget the “science” that has been drummed into your head for decades. The science that saturated fat alone causes heart disease is non-existent. The science that saturated fat raises blood cholesterol is also very weak. Since we now know that cholesterol is not the cause of heart disease, the concern about saturated fat is even more absurd today.
 
The cholesterol theory led to the no-fat, low-fat recommendations that in turn created the very foods now causing an epidemic of inflammation. Mainstream medicine made a terrible mistake when it advised people to avoid saturated fat in favor of foods high in omega-6 fats. We now have an epidemic of arterial inflammation leading to heart disease and other silent killers.
 
What you can do is choose whole foods your grandmother served and not those your mom turned to as grocery store aisles filled with manufactured foods. By eliminating inflammatory foods and adding essential nutrients from fresh unprocessed food, you will reverse years of damage in your arteries and throughout your body from consuming the typical American diet.
 
Dr. Dwight Lundell is the past Chief of Staff and Chief of Surgery at Banner Heart Hospital , Mesa , AZ. His private practice, Cardiac Care Center was in Mesa, AZ. Recently Dr. Lundell left surgery to focus on the nutritional treatment of heart disease. He is the founder of Healthy Humans Foundation that promotes human health with a focus on helping large corporations promote wellness. He is also the author of The Cure for Heart Disease and The Great Cholesterol Lie.

http://preventdisease.com/news/12/030112_World-Renown-Heart-Surgeon-Speaks-Out-On-What-Really-Causes-Heart-Disease.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=zfwrpik2auo&feature=player_embedded

Jacob
 
« Senest Redigeret: 02 Marts 2012, 23:28:47 af Jesob »
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.

Offline Lisa.T

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 2.601
 • I'm not perfect, but my dog loves me!
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #58 Dato: 03 Marts 2012, 07:42:39 »
En rigtig god og tankevækkende artikel. Den fortæller mig, at jeg er på rette vej med min diæt - på rette vej til at rette op på mange års "mis-fodring" af min krop.

Men desværre når budskabet ikke ud til dem, der har brug for det. Og folk vil ikke lytte, for alt det usunde smager rigtig godt og er nemt at gå til.
SPMS'er, dx 1997, kørestolsfræser. Har aldrig fået medicin. Selvbedømt EDSS 7. Liberated i Indien d. 8.11.2010 - små bitte forbedringer.
Siden 1.1.2012 på TW's diæt - 100%. 1. juni 2013 startet D-vit. kur.

Offline Jesob

 • Hero Member
 • *****
 • Indlæg: 1.054
 • Jessie og Jacob
  • Vis profil
Sv: Lidt fra den virkelighed vi må se i øjnene
« Svar #59 Dato: 06 Marts 2012, 07:27:57 »
The town of Allopath  ;D

http://www.youtube.com/watch?v=vIhNyX3pRrk

Jacob
Jessie: MS diagnose jan. 11, har nok haft MS i mange år... og Fibromyalgi.
Liberatet på Medanta i Delhi, Indien d. 20.4.11
Tungmetalforgiftning, EDTA og Demoval behandling.
Jacob: Jessie´s mand, rask.